Psychologisch Bureau IDEE

Bureau IDEE is een klein bureau in Haarlem dat mensen op het mentale en psychische vlak begeleidt.

Het bureau wordt gevormd door Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut, trainer en coach. Het bureau werd in 2002 gestart door Peter Spelbos.

Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent in leven, relaties of werk, helpen wij je je problemen op te lossen en ermee leren omgaan. We lopen een stukje met je mee in je leven.

IDEE is er voor iedereen die écht aan zichzelf wil werken. Onze filosofie daarbij is dat je in dat proces zoveel mogelijk zelf doet en wij je helpen jezelf te helpen.

We zoeken de dialoog, zijn down-to-earth en pragmatisch en bieden een helpende hand binnen een veilige bedding.

Het woord idee is verwant aan identiteit, in beide woorden zit id, wat ik betekent. Door het verwerven van inzicht en het oplossen van problemen geef je mede vorm aan je identiteit.

Onze cliënten komen uit heel Nederland en van daarbuiten. Het niveau is van HBO/HBO+ tot WO/WO+ en we hebben ruime ervaring in het werken met bijzondere mensen.

Technieken die we gebruiken in onze gesprekken en trainingen zijn onder meer coaching, counseling, praten, groepswerk, werken met delen, transactionele analyse, cognitieve gedragstherapie, actieve imaginatie, gestalttherapie, existentiële therapie, emdr, eft, rationeel-emotieve therapie, hypnotherapie en systemisch werken.

We hechten sterk aan privacy en discretie en houden niet van bureaucratie. We zijn niet verbonden aan enig centrum of instelling, overleggen niet over je problemen met collega's, en houden ook geen dossiers voor verzekeraars aan.

Onze focus

Naast begeleiding bij relaties en relatieproblemen focussen we op de volgende zaken:

Existentiële zaken

Existentiële zaken betreffen die zaken die raken aan het leven en waar we allemaal mee worstelen, zoals wie ben ik nou? wat is mijn identiteit?

[Existentiële zaken]

Boosheid en agressie

Kunnen omgaan met je eigen boosheid en agressie is een noodzaak maar niet iedereen gegeven.

[Agressietherapie]

Jij & de anderen

Je bent uit mensen geboren en leeft tussen en met mensen; hierbij hoort dat mensen problemen kunnen ervaren op het relationele vlak.

[Jij & de anderen]

Verlies en rouw

Iedereen loopt krassen op in het leven en lijdt verliezen. Maar daarmee omgaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

[Verlies & rouw]

Rondom hoogbegaafdheid

Vele hoogbegaafden worstelen met psychische klachten rondom leven, relaties en werk waar ze niet alleen uitkomen.

[Hoogbegaafdheid]

Rondom werk

Mensen functioneren in hun werk het best als ze hun talenten en vaardigheden kunnen benutten en daarbij geen last hebben van problemen of conflicten. Dat is niet altijd het geval.

[Rondom werk]

IDEE

Bureau IDEE - Spelbos & Heuvelman

Menu

Home - Info over relaties - Relatietest - Contact & zo - Intensief werken - Relatietherapie - Overige begeleiding - Training - IDEE

Klachten, privacy en meldcodes

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over onze begeleiding, horen wij dat graag en hopen we het probleem onderling op te lossen. Indien we er samen niet uit komen, kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Nota bene: dit betreft enkel de sessies die therapeutisch van aard zijn en niet de trainingen. Als we er samen niet uitkomen, kunt u:

- Indien het begeleiding door Conny Heuvelman betreft, contact opnemen met de LVPW (www.lvpw.nl). Conny is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl), ingeschreven in het RBCZ en valt onder het tuchtrecht TCZ (www.tcz.nu).

- Indien het begeleiding door Peter Spelbos betreft, contact opnemen met de VIT (www.vit-therapeuten.nl). Peter is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl), en lid van de NAP en valt onder het tuchtrecht van de NAP (www.nap-psychotherapie.nl).

Privacy

Wij proberen op integere wijze om te gaan met persoonlijke informatie die we van u krijgen in het kader van uw begeleiding. De regels die we hierbij hanteren, vind u hier.

Meldcodes

De overheid schrijft voor dat beroepsoefenaren in de zorg zich moeten houden aan een tweetal meldcodes: de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld.

Kort gezegd houden deze codes in dat wij verplicht zijn om indien wij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, daarover met u in gesprek te gaan én dat te melden bij instanties. De formele procedure die intern bij IDEE geldt vind u hier.